TISKY


přejít na -> popis tiskových postupů
<návrat na menu programy>

Přednastavené tiskové šablony do UFANDu
   Pro nainstalování programu UFAND a převedení veškerých tisků na tiskárny Windows využijte některou přednastavenou šablonu.
   Tento postup řeší problém tiskáren, které nepodporují tisk pro DOS a LINUX. Vlastní tisk složenek a faktur proběhne podle nastavení v aplikaci a programem umístěným v aplikaci ve složce EXE. Ostatní tisky řeší aplikace UFAND a v případě vybrání tiskárny "WinTisk" v UFANDu tiskne přes tiskový manager a s parametry uloženými v adresáři UFAND.
   Kompletní UFAND obsahuje nastavení tisků v původní verzi a volba WinTisk je přístupná formou přepnutí tiskárny volbou kláves "Alt F6". Pro změnu konfigurace a přednastavení tiskárny "WinTisk" jsou konfigurační balíčky.
   Balíčky jsou pro umístěny na disk C: , proto při změně disku je nutné ručně změnit konfiguraci, viz níže.
   Klávesnice je nastavená na "Amatérská česká" volba 2, nebo přepnutí v aplikaci "Alt F8". Druhou podmínkou je vypnutí zavedení češtiny v operačním systému, což je řádek ve spouštěcím příkazu CMD ve tvaru "KB16 US". Pokud v konfiguraci UFANDu zadáte klávesnici "0" a zrušíte příkaz "KB16 US" bude použito rozložení klávesnice Windows. Na úvodní obrazovce je nové číslo pro konzultaci a pomoc při instalaci.

      Plná verze UFANDU na C:\UFAND\

      Konfigurace WinTisku pro UFAND na C:\UFAND\
 

      Plná verze UFANDU na C:\VODA\UFAND\

      Konfigurace WinTisku pro UFAND na C:\VODA\UFAND\Tisk A LASER - tisky pod Windows
   Formuláře A, 4 a 3 jsou původní formuláře, kterými lze tisknout znakově (DOS), tak pomocí programu "TiskFakt" tiskárnami definovanými ve Windows. Vlastní nastavení je v instalaci ve volbě "LASER - nastavení tiskárny", hodnoty posunu formuláře je ve znacích a přednastavenou tiskárnu ve Windows lze definovat zástupným znakem "*". Nastavení se objeví až po zapnutí volby "Tisk A Laser zapnou".
   Uvedený tisk Laser slouží pro ostatní tisky z aplikace FAND nastavením WinTisk v tiskovém manageru, viz "Grafický tisk z UFANDu". Tisk složenek a faktur je dále podporován jako HTML tisk.

HTML tisk
   Prázdný znak (mezera), je označení pro HTML tisky. Nastavení tiskárny je volba  "HTML - nastavení tiskárny". Tento tisk využívá program "WINPRINT.EXE" jehož parametrem jsou šablony tisku "FLAYOUT.TXT" pro tisk složenek a "FLAYOUT2.TXT" pro tisk faktur a soubor "FLOGO.bmp" jako logo. Potřebný soubor loga firmy je obrázek "FLOGO.bmp", je totožný s FLOGO-nic.bmp a dále je vzorově přiložen "FLOGO-Bene.bmp" jako vzorové logo pro VHS Benešov. Pokud si naskenujete vlastní logo a upravíte podle "FLOGO.bmp", získáte faktury v jejichž záhlaví bude naskenované Vaše firemní logo.
   Nový HTML tisk využívá výhody barevných tiskáren a obsahuje firemní logo. Tisknout lze i na síťových tiskárnách. Nastavení okrajů je v cm nastavitelné na dvě desetiny s možností využití záporných hodnot. Nedá se tisknou mimo podporovaný fyzický okraj tiskárny. Nabídka pro nastavení je v instalaci "HTML - nastavení tiskárny" a v této nabídce již musí být definovaná Windows tiskárna. Pokud je v názvu mezera je nutné název uvádět v apostrofech, pokud se jedná o síťovou tiskárnu uvádí se i server a síťový název tiskárny (nemusí být totožný).

Například "\\server\tiskarna", celý text i s apostrofy nesmí být delší než 128 znaků. Některé tiskárny mají větší netisknutelný spodní okraj, proto je možný tisk i na otočený formulář.
   Další vývoj je pouze v oblasti HTML tisků, nově je to dvě souběžné varianty DPH a rozšířený (pokračující) text názvu firmy odběratele, důvodem jsou extrémně dlouhé názvy firem, které musí být uvedeny na faktuře. Zasílací adresa zůstává zkrácená. Prodloužený text není součástí archivů. Přikládám vzor složenky jako PDF soubor, který má i změněnou grafiku se zvýrazněním data splatnosti.

Grafický tisk z UFANDu
   Pro ostatní tisky z UFANDu (běžné sestavy) lze využít tiskový manager uvedený jako WinTisk. Výhodou tohoto nastavení je, že veškeré tisky jsou řešeny pouze přes instalované tiskárny Windows, to jest na tiskárnách, které nepodporují tisk z Linuxu a DOSu.  V adresáři s UFANDem je program "Tiskfakt.exe" a jeho nastavení v souboru "Tiskfakt.ini". UFAND vytváří soubor "printer2.txt" a "Tiskový manager" označen jako WinTisk převede tento soubor na "printer.txt", volá se program "Tiskfakt.exe", který upraví a  odešle tiskový soubor na libovolnou stránkovou tiskárnu Windows.
   Popisovaný program a nastavení je nutné do adresáře UFAND nakopírovat. Nejvhodnější forma kopírování je využit níže uvedené přednastavení, které provedou kopii do zvoleného adresáře.
   Ve složce s UFANDem je program "FANDINST.EXE" který provádí nastavení konfiguračního souboru "FAND.CFG"  pro tisk, respektive deklaraci tiskárny "WinTisk" v UFANDu pro tiskový manager. Zde je i deklarace klávesnice.

  TISKARNA: WinTisk
 
  Název kopie:D:\UFAND\printer2.txt
  Název programu:D:\UFAND\Tiskfakt.exe
  Pagram. programu:D:\UFAND\Tiskfakt.ini
 
   Vlastní tiskový program též potřebuje konfiguraci uloženou v souboru "Tiskfakt.ini", jehož součástí je mimo cesty uloženého tiskového výstupu i nastavení stránky a písma. Vlastní hodnoty nastavení použijte podle nastavení které používáte v aplikaci VODA pro tisk složenek "A".

[Global]
OdsazeniShora = 0.5
OdsazeniZleva = 0.8
FontVelikost = 11
FontVelikostZhust = 7
FontVelikostTuc = 16
ProkladaniSirkaFloat = 0.071
ProkladaniVyskaFloat = 0.001
Tiskarna = *
CestaKSouboru = D:\UFAND\printer2.txt

   Pro jednoduché nastavení jsem připravil několik šablon pro automatické nastavení, které nakopíruje konfigurační soubory na Vámi zvolenou cestu, viz výše.

  TISKARNA: WinTisk
 
  Nazev kopie:D:\FAND\printer2.txt
  Nazev programu:D:\FAND\Tiskfakt.exe
  Param. programu:D:\FAND\Tiskfakt.ini

<návrat na menu programy>

Ing. Vladislav Zima