DEMOVERZE


     Zde vám nabízím demoverzi databázového programu VODA. Ukázka se skládá ze tří částí. Po klepnutí na podržený text chtějte spuštění programu z aktuálního umístění a pokračujte i přes informování, že se jedná o neznámého vydavatele, že program není podepsaný (Authentic code).

- Vlastní program VODA verze 5.54 – jeho instalační soubory jsou ještě komprimovány do samorozbalovacího spustitelného archivu. Proto po rozbalení do určené cesty musíte ještě spustit vlastní instalaci přes "Instal.exe".  Z tohoto CD v hlavní nabídce, lze provést instalaci přímo z volby "Instalace programu VODA 5.54 z CD". Instalační program vás pak upozorní, že VODU je nutné nainstalovat do rootu libovolného disku (lze i do substituovaného nebo síťového disku, například "C:\VODA"). Pokud máte síťovou verzi UFANDu, lze provést i síťovou instalaci.

     samorozbalovací archiv VODA 5.54d (Adresář s instalačním programem voda)

- Ukázková data do programu VODA – aby jste si mohli vyzkoušet práci v programu s různými údaji – prázdný program se špatně zkouší. Rozbalte ukázková data do adresáře, kam jste nainstalovali program VODA, heslo je "voda".

     samorozbalovací archiv DATA (vzorová data)  

- UFAND, spouštěcí program – je potřeba na spuštění programu VODA. Bez něj program nespustíte. Rozbalte ho do nabízené cesty (C:\UFAND, nebo C:\VODA\UFAND), protože jinak ho VODA nebude moci nalézt. UFAND.EXE je program potřebný pro chod aplikace. V adresáři VODA je zástupce, který zajistí volání programu UFAND s příslušnými parametry (Voda2006.cmd).

     samorozbalovací archiv UFAND  (potřebný exe program UFAND)

- Vlastní spouštěcí program VODA – před prvním spuštěním aplikace je potřeba provést následující:
    zkontrolovat obsah spouštěcího CMD souboru (Voda2006.cmd, nebo Voda2000.cmd).
   
Do vzorových spouštěcích souborů byl doplněn pod přepínač klávesnice příkaz lines:
        KB16 US
        mode con lines=25
    Následně pro příslušný CMD soubor vytvořte odkaz na ploše, pro snadnou práci. Spouštěcí CMD soubory jsou umístěny po instalaci v adresáři \VODA, případně upravte cesty pokud jste zvolily jiné umístění.
    Do adresáře (složky) C:\Windows nakopírujte programy pkzip.exe a pkunzip.exe z adresáře \voda\exe, důvodem je, že se nemusí uvádět do cesta (PATH) pro spuštění odkudkoliv.
    Pro korektní tisk je nutné do Windows nainstalovat OCR-B písmo, bez uvedeného písma se nedá nastavit tisk  do políček složenky. Písmo "OCRB10 AT.TTF" je umístěno v instalačním adresáři "Instal_V". Pro instalaci otevřete "Ovládací panely" a následně "Písma". Ve volbě "Soubor/Nainstalovat nové písmo..." vyberete umístění písma o po výběry proveďte instalaci.
    Úvodní heslo do aplikace VODA je heslo "voda", pouze malé písmena.

Ing. Vladislav Zima